Phlegra fuscipes
Zobrazit absolutní počty
Zobrazit relativní počty
Phlegra fuscipes
Výška
1200+
-400
-1200
-800
Fenologie
Metoda sběru
Voda
Světlo
Teplota
Podklad
Ohrožení
Indiv.sběr
Past,prosev
Sklepávání
Smyk
Hygro
Xero
Hemihygro
Hemixero
Ombro
Foto
Hemiombro
Hemifoto
Thermo
Psychro
Hemithermo
Hemipsychro
Eutrofní
Oligotrofní
Hemieutrofní
Hemiologo
Silně ohrožen
Neohrožen
Ohrožen
Mírně ohrož.
Biotopy
Stanoviště
Antropocenózy
Mokřad
Agrocenózy
Les
Skály
Křoviny
Step
Louky
Průvodní druhy