KATALOG: Stromová struktura Čeleď-Rod-Druh s v grafickým vyjádřením počtu pokrytých kvadrátů.
Zobrazení druhů: Při potvrzení položky jsou vypsány kompletní údaje o daném druhu.
Srovnání druhů: Při výběru více druhů zobrazení v úspornějším řádkovém formátu.