Zobrazit absolutní počty
Zobrazit relativní počty
Mokřad
Les
Křoviny
Louky
Step
Skály
Agrocenózy
Antropocenózy
Aktualizovat
Vymazat
Specifické společenstvo